Jau trečius metus vykdome IDUKM (t.y. integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo) projektą “Natur”. Šio projekto dalyviai mūsų progimnazijoje - 6-tų klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos. Moksleiviai vieną kartą per savaitę atlieka gamtos mokslų tyrimus integruotose biologijos ir vokiečių kalbos užsiėmimuose, kuriuos veda mokytojų komanda: biologijos mokytoja Lina Bruzgienė ir vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Skamaročienė. Projekto dalyviai ne tik gilinasi į gamtos mokslus, bet ir mokosi vokiečių kalbos. Ir tai daro patrauklia forma: tyrinėdami, atrasdami, dalindamiesi.  

Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas – šiuolaikiško švietimo dalis. Lietuvoje toks mokymas taip pat sparčiai populiarėja. Nuo 2014 metų Goethe‘s institutas Vilniuje subūrė puikią vokiečių kalbos, chemijos, biologijos ir matematikos mokytojų komandą, kuri sėkmingai dalyvauja integruoto vokiečių kalbos ir dalyko mokymo projekte CLILIG@Litauen.

Daugiau informacijos apie projektą https://www.goethe.de/ins/lt/lt/spr/unt/kum/cll/nat.html