2018 metų rugsėjo – gruodžio mėn.  mokykla dalyvauja Ugdymo plėtotės centro drauge su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru ir kitais partneriais vykdomame projekte „Pažink valstybę“. Projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis Lietuvos viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias nacionalines ir regionines problemas, apsvarstyti jų sprendimo būdus.

Projekte mokyklą atstovauja 6 d klasės mokiniai. Auklėtoja Ilona Nomeikė. Projekto koordinatorė Vilija Kičienė.

Projekte dalyvaujančių mokyklų klasės turės galimybę atvykti į Vilnių ir susipažinti su pasirinktomis viešojo sektoriaus institucijomis, drauge apsvarstyti jų kompetencijai priskiriamų klausimų sprendimo galimybes.