2019-2020 mokslo metais Jonavos Justino Vareikio progimnazijos pedagogų komanda dalyvauja Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ inovacijų išbandyme. Mokykla - viena iš keturių respublikos švietimo įstaigų, laimėjusių atranką specialiojo ugdymo (vaikų, turinčių elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų) proceso inovacijai išbandyti. Į ugdymosi procesą bus integruojamas bei taikomas EDUSENSUS programų rinkinys. Tai padės atliepti įtraukiojo ugdymo proceso organizavimo poreikius, padės pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams pritaikyti ir individualizuoti ugdymo turinį mokiniams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais bei integruoti į ugdymosi procesą skaitmeninius mokymosi išteklius.

Inovacijos išbandymą koordinuoja direktorė Olga Mediekšė

Inovacijos išbandymo mokykloje komandos nariai:

Edita Ruckienė, logopedė,

Lina Zajankauskienė, specialioji pedagogė,

Irena Šmorgūnienė, pradinio ugdymo mokytoja,

Jūratė Smailienė, pradinio ugdymo mokytoja.

 

Daugiau apie inovacijų išbandymą https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/inovaciju-isbandymas.php