Inga Jurevičiūtė – psichologė

dirba II aukšto 49A kabinete

 

Tiesioginio darbo valandos:

Pirmadienis:        8.00 – 9:00 val.

                           10:00 – 14.30 val.

Antradienis:         8.00 – 13.30 val.

Trečiadienis:        8.00 – 13.30 val.

Ketvirtadienis:      8.00 – 13.30 val.

Penktadienis:       8.00 – 9.36 val.

Pietų pertrauka:  12.00-12.30 val.

 

Dėl konsultacijų galima tartis: per Tamo dienyną ir tel. 8 675 28456.

(Susitarus iš anksto yra galimybė susitikti ir kitu nei nurodytas laiku.)          

 

Psichologo teikiama pagalba

  1. Individualios konsultacijos, skirtos nustatyti vaiko, tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų problemas ir padėti jas spręsti.
  2. Pagalba mokymosi sunkumų, mokymosi motyvacijos, elgesio, emocinių, bendravimo problemų turintiems mokiniams.
  3. Mokinių, tėvų, pedagogų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
  4. Psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

  1. Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
  2. Prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
  3. Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  4. Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

 

 

 


 Informacija atnaujinta 2023-01-20