Mokykloje vykdomos švietimo programos:

  • priešmokyklinio ugdymo programa;
  • pradinio ugdymo programa;
  • pagrindinio ugdymo I dalies programa;
  • individualizuota pradinio ugdymo programa;
  • individualizuota  pagrindinio ugdymo I dalies programa;
  • neformaliojo vaikų švietimo programos;
  • kitos programos, kurias vykdyti įpareigoja Švietimo ir mokslo ministro įsakymai.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

  • pradinio ugdymo pažymėjimas;
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
  • kiti teisės aktais nustatyti pažymėjimai.