Darbo tarybos pirmininkė - Alla Pranckevičienė, mokytoja.

Nariai:

Albinas Pavasaris, mokytojas;

Rimanta Šemetienė, ūkvedė.