Tikslas: Vykdyti mokyklos veiklos kokybės vertinimą ir teikti siūlymus mokyklos bendruomenei dėl veiklos kokybės gerinimo.

Uždaviniai:

1. Rinkti patikimus duomenis apie mokyklos veiklą;

2. Išsiaiškinti mokyklos veiklos privalumus ir trūkumus;

3. Susitarti dėl mokyklos tobulinimo prioritetų;

4. Vertinimo rezultatus panaudoti strateginiam planavimui, metinės veiklos programos sudarymui bei produktyvesnės darbo aplinkos kūrimui.

5. Teikti ataskaitas NŠA ir mokyklos steigėjui, palyginti rezultatus nacionaliniu lygiu.