„Šokių pynė“ lanko 1-4 klasių mokiniai, tarp kurių yra ne tik mergaičių, bet ir berniukų. Mokiniai būrelio metu lavina laikyseną, ritmiką, mokosi būti tolerantiški, draugiški. Šokame mokyklos ir už mokyklos ribų organizuojamuose renginiuose.

Repeticijos vyksta: ketvirtadieniais 13.10 – 13.55val.

 

Būreliui vadovauja vyresnioji šokių mokytoja Julija Antanavičiūtė