Veiklos programa „Laikas jausti“, skirta visos šalies moksleivius skatinti diskutuoti emocinio raštingumo temomis, imtis iniciatyvos ir kartu su mokyklų bendruomenėmis kurti pozityvią emocinę aplinką Lietuvos bendrojo lavinimo įstaigose.

Programos tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas, informuoti bendrojo lavinimo

įstaigose besimokančius moksleivius apie emocinio raštingumo, psichinės sveikatos temas, skatinti

mokyklų bendruomenes atkreipti dėmesį į pozityvios emocinės aplinkos mokyklose svarbą ir

aktyviai prisidėti prie jos kūrimo.

Programos koncepcija ir įgyvendinimo priemonės- kas mėnesį vyksiančiuose LMS Vadovų (delegatų) klubuose Lietuvos moksleiviai bus kviečiami diskutuoti programos temų klausimais, nagrinėti ir dalintis savo patirtimi, turimomis žiniomis. Kas antrą mėnesį „Laikas jausti“ ambasadoriai bei LMS narės – mokinių savivaldos – gaus virtualius naujienlaiškius, kuriuose ras naudingos informacijos, skirtingų temų misiją ir iššūkius. „Laikas jausti“ ambasadoriai yra programos pagrindas, jais gali tapti kiekvienas Lietuvos moksleivis. Vykdydami programos iššūkius bei misijas ambasadoriai mokyklose organizuos įvairias veiklas, taip kartu su mokyklos bendruomene kurdami saugią ir pozityvią emocinę aplinką.

Programos ambasadoriai mūsų mokykloje- Melita Tauginaitė (8c kl.), Monika Kumponaitė (8c kl.), Ula Bazevičiūtė (8e kl.).