eTwinning – tai Europos Komisijos Švietimo ir kultūros direktorato inicijuota programa, kuri remia internetinio bendradarbiavimo projektus tarp Europos šalių mokyklų.
Mokyklos kuria projektus ir naudojasi informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis juos įgyvendinant.
eTwinning veikla skirta visiems jauniems Europos piliečiams. Mokiniai mokosi dirbti savarankiškai, mokytojai yra jų skatintojai, padėjėjai.
Dalyvaujant eTwinning projektuose, integracija vyksta keliais lygiais – tarp atskirų šalių mokyklų, tarp dalykų, įvedami nauji elementai į ugdymo proceso organizavimą, betarpiškai integruojant užsienio kalbą, informatiką ir bet kurį ugdymo turinio dalyką.

Projekto koordinatorė – Laima Vidauskienė, anglų k. mokytoja.