eTwinning – tai Europos Komisijos Švietimo ir kultūros direktorato inicijuota programa, kuri remia internetinio bendradarbiavimo projektus tarp Europos šalių mokyklų.
Mokyklos kuria projektus ir naudojasi informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis juos įgyvendinant.
eTwinning veikla skirta visiems jauniems Europos piliečiams. Mokiniai mokosi dirbti savarankiškai, mokytojai yra jų skatintojai, padėjėjai.
Dalyvaujant eTwinning projektuose, integracija vyksta keliais lygiais – tarp atskirų šalių mokyklų, tarp dalykų, įvedami nauji elementai į ugdymo proceso organizavimą, betarpiškai integruojant užsienio kalbą, informatiką ir bet kurį ugdymo turinio dalyką.

 

A Glimpse at Art – Žvilgsnis į meną

Apie projektą

Šiame projekte norime pažinti įvairių šalių peizažo tapytojus. Jų kūryboje mes atrasime skirtingus peizažus, skirtingas meno technikas ir skirtingus būdus pažvelgti į gamtą.

Mokiniai tirs gamtos tapytojų gyvenimą ir santykius su savo šalimis bei aplinka. Jie kritiškai pažvelgs į meno kūrinius ir kurs paveikslus, įkvėptus pasirinktų menininkų.

Projekto eiga

Kiekviena mokykla parinks savo šalies peizažo tapytoją ir pristatys jo biografiją kitoms mokykloms.

Prieš susitikimą kiekviena mokykla susipažins su savo pasirinktu menininku ir pagamins jo įkvėptą meno kūrinį.

Susitikimuose internete dalyvaus mokytojai ir mokinių grupės.

Mokiniai pristatys savo pasirinktą menininką kitiems.

Pristatymai bus įkelti į mokyklos svetaines ir „TwinSpace“ erdvę.

Po to bus parengta viktorina apie visus menininkus ir jų kūrybą.

Kiekvienos mokyklos mokiniai išsirinks dailininką iš kitos mokyklos ir susipažins su jo / jos dailės technika bei paveikslais ir nutapys dailininko įkvėptą meno kūrinį.

Bus rengiamos vaizdo konferencijos ir pokalbiai mokiniams ir mokytojams bendradarbiavimui aptarti.

Visi meno kūriniai bus eksponuojami virtualioje meno galerijoje.

Laukiami rezultatai

Pagerinsime IKT ir anglų kalbos įgūdžius.

Gausime žinių apie Europos menininkus ir jų skirtingą požiūrį į meną.

Patobulinsime meninius įgūdžius ir skatinsime kūrybiškumą.

Užmegsime ryšius su skirtingomis Europos mokyklomis.

Sukursime projekto produktą: virtualią meno galeriją.

Projekto trukmė: 2021 m. sausis - birželis

Projekto partneriai:

Ispanija - Escola Joan Sanpera i Torras

Lenkija - Szkoła Podstawowa nr 86 im. Powstańców Śląskich

Graikija  - 3rd Primary School of New Ionia, Volos

Italija - Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure

Koordinatorė: Vida Bersėnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Darbo grupė:

Renata Kuklierienė - anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Jurgita Kvietkuvienė - anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Giedrė Kanapeckaitė - dailės mokytoja metodininkė

Sigita Rancaitė – informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Projekto dalyviai: 5-6 klasių mokiniai