Projektas „Lyderių laikas 3“- tai iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką ir besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinių, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti pokyčius savo organizacijose vardan mokinių mokymosi pažangos.

Jau įgyvendinti du projekto etapai: 

I-ajame (2009-2011 m.) buvo kuriami lyderystės pagrindai, 

II-ajame (2011-2015 m.) jie buvo išbandyti dirbant su 15 savivaldybių, 

III-ajame etape (2017-2020 m.) LL3 veiklos apima 45 savivaldybes ir įgyvendinamos trimis srautais:

  • I sraute (2017-2018 m.) pietinės Lietuvos dalies savivaldybės;
  • II sraute (2018 – 2019 m.) vakarinės dalies savivaldybės;
  • III sraute (2019 – 2020 m.)  šiaurinės dalies savivaldybės: Anykščių, Jonavos, Joniškio, Kupiškio, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio miesto, Pasvalio, Radviliškio, Raseinių , Širvintų, Švenčionių, Utenos, Visagino, Zarasų.   

Projekto veiklos savivaldybėse prasidėjo 2019 m. vasario mėnesį. Pagrindinė savivaldybės veikla projekte – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas, t. y. kiekviena projekte dalyvaujanti savivaldybė parengia ir įgyvendina į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuotą integralų projektą, apimantį vadybinių procesų pokyčius savivaldybės teritorijoje esančiose švietimo įstaigose.

Visa informacija apie projektą: www.lyderiulaikas.smm.lt

Medžiaga apie projekto veiklas talpinama savivaldybės svetainėje https://www.jonava.lt/lyderiu-laikas-3

Facebook: Lyderiu laikas