2019 m. balandžio 30 d. mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija labai gerai įvertino mūsų progimnazijos parengtą sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos kodas“ ir priėmė sprendimą pripažinti Jonavos Justino Vareikio progimnaziją sveikatą stiprinančia mokykla.

Programos tikslas - saugoti ir stiprinti Jonavos Justino Vareikio progimnazijos bendruomenės narių sveikatą, ugdant vertybines nuostatas ir sveikos gyvensenos įgūdžius bei kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.

Uždaviniai:

  1. Ugdyti progimnazijos bendruomenės sveikatos gyvensenos įpročius bei formuoti atsakingą požiūrį į sveikatą.
  2. Kurti fiziškai ir psichologiškai saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, skatinant fizinį aktyvumą ir taikant tradicinius ir netradicinius ugdymo būdus bei priemones.
  3. Palaikyti palankią, jaukią ir draugišką mokyklos bendruomenės mikroklimatą ir psichologinę aplinką.

Sveikatos stiprinimo veiklą progimnazijoje organizuoja:

Viktorija Gaižauskienė, vsp specialistė

Lina Zajankauskienė, spec. pedagogė

Viktorija Ergardt, socialinė pedagogė

Ilona Nomeikė, biologijos mokytoja

Rigvita Kunevičienė, kūno kultūros mokytoja, mokytojo padėjėja

Jurgita Skamaročienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Daugiau informacijos apie sveikatą stiprinančias mokyklas galima rasti čia:   http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111