Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ (suvestinė redakcija nuo 2021-02-25), Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. spalio 26 d. direktorės įsakymu Nr. V-143 ir Progimnazijos tarybos pritarimu, informuoju, kad ugdymas ir neformalus švietimas priešmokyklinio ugdymo vaikams ir  1–8 klasių mokiniams nuo 2021 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. progimnazijoje bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Apie ugdymo organizavimą nuo 2021 m. balandžio 1 d. informuosime 2020 m. kovo 31 d.

Išlikite ramūs bei sveiki!

Direktorė

Olga Mediekšė

2021m.  vasario 23 d. vakarą Justino Vareikio progimnazijos administracija, norėdama padėti tėvams geriau suprasti savo vaikus, pakvietė 1-4  klasių tėvelius prie kompiuterių į virtualią psichologės Astos Blandės paskaitą „Vaikų ir tėvų tarpusavio santykių kelias: svarbiausi ženklai ir taisyklės sankryžose“. Džiugu, kad tėvai aktyviai registravosi į susitikimą, jame dalyvavo apie 70 tėvelių, mokyklos vadovai bei pradinių klasių mokytojai. Pusantros valandos prabėgo labai greitai, visiems norėjosi įsiminti kiekvieną lektorės mintį.

Paskaitoje psichologė A.Blandė priminė tėvams, kad jie buvo, yra ir bus svarbiausi vaiko gyvenime. Mama kurdama ryšį su savo vaiku, parodo kaip kuriamas žmogaus santykis su kitu žmogumi. Tėtis kloja vertybinius, tikslų siekimo pamatus. Pradinėje mokykloje vaikai dar sunkiai kontroliuoja savo impulsus, turi mažai patirties, todėl yra smalsūs ir kaupiantys, dažnai sunku jiems sukaupti ilgesnį dėmesį prie ekrano. Mokytojai ir tėvai turi būti supratingi ir atkreipti dėmesį į šį amžiaus tarpsnį. Kitu būdu galime sulaukti iš vaikų netinkamo dėmesio,  priešiškumo, keršto, demonstruojamos jėgos, bejėgiškumo.  Kokie yra svarbiausi emociniai poreikiai žmonių bendravime? Tai pripažinimas, kad visi esam asmenybės, turime savo nuomonę. Vaikas visada turi jausti, koks jis svarbus, todėl būtina kiekvieną dieną kalbėtis, klausti, kaip vaikui sekasi, kokios pagalbos jam reikia, jei matome, kad jam sunku, tartis su mokytoju, kaip reikėtų dirbti. Autonomija  -  būti savarankišku, išmokyti vaiką prašyti pagalbos, o ne daryti meškos paslaugos. Tėvai visada turi parodyti savo vaikui, kad jį myli, rūpinasi, padeda, kai sunku, ir padrąsina, kai trūksta pasitikėjimo savimi. Šeimos hierarchijoje yra suaugęs žmogus. Vaikai suvokia, kad tėvai yra atsakingi už juos. Jie turi visą galią, atlaikyti visus likimo smūgius, o ne vaikai vadovauja tėvams. Labai svarbu bendravime yra palaikymas. Psichologė ragino tėvus nekritikuoti vaikų, leisti pabūti jiems kartais vieniems, irzliems,  ir  nepamiršti  savo vaiką apkabinti, nuraminti, padrąsinti, pasakyti, kaip jį myli. Tėvai atsakingi už santykį su vaikais. Tačiau atsiranda sankryžos tėvų ir vaikų santykiuose, tai nenoras pripažinti vaiko individualumo, dvigubi standartai, skirtingi auklėjimo stiliai, susitarimų stoka. Suaugusieji emociškai  sunkioje situacijoje  turi suteikti vaikui erdvės (apkabinti, paimti už rankos, palikti ramybėje kai reikia), palaikyti akių kontaktą, išgirsti, parodyti, kaip jiems sekasi tokioje situacijoje. Kartais reikia duoti nemaloniems jausmams ir pasireikšti, tai glamžyti ar plėšyti popierių, trypti kojomis, garsiai rėkti, įtrinti plastiliną į kartoną ir t.t.  Jei norime pokyčio, tai turime rasti pozityvumo, o tai galime pasiekti tik mažais žingsneliais, po truputį siekdami tikslo.  Vaikams nuolat priminti, kad jie, tai ne jūs, todėl gali turėti savo norų, pomėgių, polinkių, gali netgi nemėgti to, kas jums labai patinka.

Progimnazijos direktorė Olga Mediekšė, dėkodama lektorei Astai Blandei ir apibendrindama susitikimą, sakė, kad mokyklos bendruomenė dėkoja psichologei už puikų vakarą, patarimus. 

Mama, Neringa Serapinienė, po paskaitos parašė: „Ačiū už itin įtraukiantį ir naudingą bendravimą“.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja Neringa Butienė

„Vardan tos Lietuvos!“ ir širdyse, ir ekranuose vasario 12-ąją susitiko Jonavos Justino Vareikio progimnazijos 2c ir 2e klasių mokiniai bei Telšių ,,Kranto“ progimnazijos 2a klasės mokiniai kartu su mokytoja Dina Margalike paminėti Vasario 16-ąją Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Pamoką pradėjome nuo gimtųjų miestų ir mokyklų pristatymo. Peržiūrėjome filmuką „Lietuva“. Dar kartą įsitikinome kokia unikali, graži ir turtinga praeitimi yra mūsų tėvynė. Vėliau dalyvavome Kahoot viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvą?“, deklamavome eilėraščius, dainavome, rašėme linkėjimus Lietuvai, kuriuos galima  peržiūrėti virtualioje lentoje. Nuoroda: https://padlet.com/juratesmailiene0/wogmg8gcl3a6

Ačiū Didžiausios bendradarbiavimo pamokos Vasario 16-ajai paminėti organizatoriams už galimybę kitaip mokyti vaikus pilietiškumo!

Informaciją ir nuotrauką pateikė mokytojos Neringa Butienė ir Jūratė Smailienė

Vasario 10 ir 12 dienomis nuotoliniu būdu vyko paskaita - netradicinė pamoka 7 klasių mokiniams „Laikas žaisti sveikatingumą“.

Lektorius, sveikatos ugdymo specialistas, Artiomas Šabajevas netradicinę pamoką vedė kaip žaidimą, įtraukdamas aktyvinančius klausimus, animaciją, viktorinas. Mokiniams buvo labai įdomu ir smagu: jie ne tik sužinojo, kaip teisingai rinktis produktus, naudingus jų augančiam organizmui, bet ir aktyviai dalyvavo viktorinoje, išsakė savo nuomonę įvairiais sveikos gyvensenos klausimais. O dar atliko ir praktinę užduotį – išmoko skaityti  maisto produktų sudėtį, sužinojo, kad juose turi būti daug skaidulinių medžiagų ir mažai cukraus. Mokiniai puikiai įvertino paskaitą ir dėkojo lektoriui už įgytas žinias.

Informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja Larisa Rockina

Vasario 16-oji, Kovo 11-oji – reikšmingos mūsų valstybei datos. Joms artėjant svarbu vėl ir vėl prisiminti Lietuvos laisvės kelią.

Jonavos Justino Vareikio progimnazija kartu su Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija organizavo netradicinę integruotą pilietiškumo, istorijos ir lietuvių kalbos pamoką „Partizaninis karas Lietuvoje. A.Ramanausko Vanago keliais.“ Pamoką vedė Jonavos Justino Vareikio progimnazijos mokytojos Loreta Kazlauskienė, Jūratė Stankaitienė, Dalia Vilkelienė ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokytoja Audronė Pileckienė. Gimnazistai pristatė partizano Adolfo Ramanausko Vanago gyvenimą ir asmenybę, skaitė ištraukas iš dienoraščio, partizano priesaikos tekstą, demonstravo skaidres, kuriose matėme A.Ramanausko Vanago tėviškėje įsiamžinusius ir mūsų progimnazijos mokinius, kadangi su Lazdijais mus sieja jau kelerių metų draugystė. Pamoką tęsė Justino Vareikio progimnazijos moksleiviai, pristatydami partizaninį karą Lietuvoje ir Jonavos apylinkėse. O pamoką vainikavo diskusija „Ar partizaninė kova prasminga?“. Ir Lazdijų gimnazistai, ir Jonavos moksleiviai vienas kitą papildydami išsakė savo nuomonę apie partizaninį karą Lietuvoje, partizanų kasdienybę, didžiausius iššūkius , mąstė, kuo sunki ši kova, kokia jos prasmė. Mokytojai džiaugėsi jaunuolių skvarbiomis mintimis, pilietiškumu, aktyvumu, bandymu suprasti tą laikmetį ir patriotiškumu.

Pamokos pabaigoje Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė pasidžiaugė mokyklų draugyste ir prasmingais darbais. Jonavos Justino Vareikio progimnazijos direktorė Olga Mediekšė pastebėjo, jog ši pamoka įkvepianti, skatinanti mąstyti, ugdanti pilietiškumą, ragino ir toliau ieškoti įvairių bendradarbiavimo formų, praplečiančių ugdymo(si) ribas.

Kelios mokinių mintys, liudijančios, jog partizanų kova ir laisvės kelias nebus pamiršti.

„Ši pamoka man labai patiko, nes daugiau sužinojau apie partizanus, jų judėjimą, labiau suvokiau pačią laisvės idėją, ir tai leido dar labiau pamilti Lietuvą ir didžiuotis, kad esu lietuvė. (Gelmė Ivanauskaitė, 8d kl.)

„Man pamoka labai patiko. Manau, visiems reikia žinoti savo tėvynės praeitį. Taip pat smagu, jog pamokoje dalyvavo kito miesto mokiniai.“ (Milita Mikalajūnaitė, 8d kl.)

„Pamoka vertinga. Kiekvienas lietuvis turėtų prisiminti partizaninį karą, drąsiausius partizanus. Buvo įdomu diskutuoti apie šio karo prasmę” (Rugilė Talalytė, 8d kl.)

Informaciją pateikė mokytoja Loreta Kazlauskienė

Nuotraukas pateikė pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė