Jonavos Justino Vareikio progimnazijos ir Jonavos rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokytojai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo programoje „STEAM tarpdalykinėje integracijoje“. Viena iš programos dalių vyko balandžio 4-5 dienomis Varšuvoje, Lenkijoje. Stažuotės dalyviai pirmą dieną lankėsi Technologijų centre, kuriame mokėsi programavimo pradmenų. Vėliau vyko į „42 Warsaw“ akademiją, sužinojo apie įstaigos specifiką bei siūlomą inovatyvų mokymo modelį, orientuotą į programavimo ir minkštųjų įgūdžių ugdymą. Akademija veikia 24 valandas per parą, mokymasis grindžiamas bendravimu, bendradarbiavimu ir savitarpio pagalba. Studentai patys identifikuoja problemas ir stengiasi jas spręsti. Vakare pedagogai susipažino su Varšuvos senamiesčiu, miesto istorija.

Antrąją stažuotės dieną aplankė „Miniciti“ – STEAM edukacinį miestelį vaikams nuo 7 iki 15 m. Čia vyksta mokymasis per patirtį, renkamasi net iš 13 profesijų, kiekvienas gali save išbandyti bei uždirbti „Minias“ (specialius pinigus), kuriuos galima išleisti specialioje miestelio parduotuvėje. Vėliau mokytojai, pasidalinę į dvi grupes, vyko į Koperniko muziejų arba Montessori mokyklą, susipažino su STEAM veiklomis. Galiausiai, tęsiant stažuotę, dalyvius lydėjusi matematikos mokytoja Patricija pakvietė visus į Mokyklą Nr. 2, esančią Marki miestelyje. Išklausę įdomių pristatymų apie mokykloje vykdomus projektus bei veiklas, dalyviai buvo pakviesti pasižvalgyti po atnaujintos mokyklos ugdymosi aplinkas.

Kiekviena aplankyta vieta leido pamatyti panašumus ir skirtumus tarp Lenkijos ir Lietuvos švietimo sistemų. Mokyklų pasidalinta patirtis įkvėpė pedagogus ieškoti naujų idėjų, įgyvendinant STEAM mokymą.

Dėkojame „Ugdymo meistrams“, stažuotę organizavusiai projektų vadovei Inesai Greivienei ir kelionės vadovei Enrikai Benevičienei už  puikiai organizuotą stažuotę į Varšuvą, už įgytą patirtį ir žinias, už lankstumą ir nuoširdų bendravimą bei bendradarbiavimą.

Kartu su Tūkstantmečio mokyklos
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.
„Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Informaciją ir nuotraukas pateikė direktorės pavaduotoja ugdymui Rigvita Grinskė.

Balandžio 12 dieną 6a klasės mokiniai mokėsi kartu su aktoriumi, skautu ir šauliu Pauliumi Tamole.  Šių veiklų tikslas – skatinti mokinius mąstyti kūrybiškai, ugdyti jų bendruomeniškumą, padėti įgyti saviraiškos ir socialinės drąsos kompetenciją, reikalingą dalyvaujant meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame gyvenime. Susitikimo metu P. Tamolė siekė išlaisvinti mokinių emocijas, per įvairias veiklas suteikti jiems galimybę pažinti meno pasaulį ir ypač kūrybą, pakvietė suplanuoti klasės žygį, į kurį mokiniai leisis balandžio 26 dieną.
Ši veikla – TŪM ilgalaikės kultūrinio ugdymo programos „Kūrybinis kiemelis mokymosi įvairovei“ dalis.

Kartu su Tūkstantmečio mokyklos 
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.
„Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Informaciją ir nuotraukas pateikė direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Skamaročienė.

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos anglų kalbos mokytoja Rasa Ambrulevičienė ir anglų bei vokiečių kalbų mokytoja Jurgita Kvietkuvienė nuo kovo 2 d. iki 8 d. dalyvavo „Erasmus+“ programos bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto mokymuose „Inovacijos kalbų mokymo metodologijoje“ (angl. „Innovations in Language Teaching Methodology.“). Mokymai vyko Splite, Kroatijoje.

Mokymų metu mokytojos gilino žinias apie kalbų mokymo naujoves. Praktinių veiklų metu atliko individualias bei grupines užduotis su kitais mokytojais iš Vokietijos ir Ispanijos. Dalyviai dalinosi turima patirtimi, gilino žinias naujais pavyzdžiais. Mokymų klausytojai susipažino su Splito bei gretimų miestų kultūra bei istorija.

Mokymų metu mokytojos Rasa ir Jurgita per patyriminį mokymąsi įgijo praktinių žinių kaip įdomiai ir šiuolaikiškai organizuoti ugdymo procesą. Mokytojos praplėtė dalykines, tarpkultūrines, socialines ir emocines bei komunikavimo kompetencijas.

Informaciją pateikė Jurgita Kvietkuvienė ir Rasa Ambrulevičienė

Projektas finansuojamas Europos sąjungos lėšomis, tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autorių. Tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Švietimo mainų programos fondo požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.

Tęsiant dalyvavimą „Erasmus+“ programos projekte „Šiuolaikiniai mokymosi metodai kiekvienam“ („Modern learning approaches for each“), mokyklos komanda lankėsi Slovėnijoje. Kovo 17-22 d. progimnazijos direktorė Olga Mediekšė, logopedė Edita Ruckienė ir specialioji pedagogė Lina Zajankauskienė viešėjo Mariboro miesto Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor. Susipažinome su mokinių, turinčiųspecialiųjų ugdymosi poreikių, įvairove bei įtraukties modeliu, aplinkos pritaikymu mokykloje. Pamokose, stebėjome ugdymo būdus bei metodus, įvairių poreikių mokiniams. Keitėmės gerąja patirtimi, aptarėme kylančius iššūkius, diskutavome su mokyklos administracija ir pedagogais. Užmezgėme dalykinius ir draugiškus ryšius su kolegomis iš Slovėnijos, siekiant ateityje vykdyti bendras edukacines veiklas.

Informaciją ir nuotraukas pateikė logopedė Edita Ruckienė.

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autorių ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Švietimo mainų paramos fondo požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.